REZULTATE  FINALE  EXAMEN

 În urma finalizării examenului de ocupare a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie –perioadă determinată- din data de 17.07.2018 comisia a consemnat următoarele

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 17.07.2018  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 3923  din 11.07.2018 că d-nul Vidrăsan Paul Adrian este singurul candidat şi că îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie.

                                                                        A N U N Ţ

                        în data de  17.072018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                                    organizează 

                                                                        CONCURS

    În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 2 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

1. UN POST DE MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE  – Secţia chirurgie – perioadă determinată