În urma examenului  pentru promovarea în  treapta imediat următoare a registratorilor medicali din cadrul CPU s-au consemnat urmatoarele rezultate

Nr. Crt.

Nume şi prenume

Postul pentru care susţine examenul

Media la scris

Rezultat  examen

1

JIANU CAMELIA LILIANA

registrator medical -CPU       

83 puncte

PROMOVAT

2

LUPESCU MARIA ANGELICA

registrator medical -CPU

83 puncte

PROMOVAT

Întocmit secretar comisie,

În data de 15.09.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

 pentru ocuparea:

 

  • 1 post de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă compartiment neurologie –post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
  • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi în cadrul secţiei medină internă – posturi vacante contractual pe  perioadă nedeterminată

În data de 22.08.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru registratorii debutanţi din cadrul CPU