În urma finalizării examenului/concursului din data de 19.11.2018 comisia  a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

DONCEAN DONISA ANDREEA

asistent medical generalist-secţia chirurgie generală

40 puncte

-

40 puncte

NEPROMOVAT

Întocmit,

secretar comisie

 

 

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 19.11.2018 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.6458 din 13.11.2018 următoarele:

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

DONCEAN DENISA  ANDREEA

asistent  medical generalist-sectia chirurgie generala

ADMIS

Secretar comisii concurs,

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 19.11.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea: