Respectând prevederile  OMS nr.869/2015 şi ale OMS nr.1406/2006 concursul/examenul de ocupare a unui post de farmacist şef în cadrul farmaciei cu circuit închis a unităţii  se încheie deoarece până la termenul limită de depunere a dosarelor nu s-au prezentat candidaţi.

Secretar comisie

 

          Respectându-se prevederile  OMS nr.869/2015, în data de 28.12.2018,  concursul/examenul de ocupare a unui post de medic în specialitatea radiologie şi imagistică medicală  se încheie deoarece până la termenul limită de depunere a dosarelor nu s-au prezentat candidaţi.

Secretar comisie 

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de  18.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea: