Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 11.06.2018 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând următoarele:

A N U N Ţ

În urma examenului   de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a debutanţilor din cadrul unităţii s-au consemnat urmatoarele rezultate

                                                                        A N U N Ţ 

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 11.06.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

     pentru ocuparea:

  • 1 post de asistent medical generalist  în cadrul CPU – perioadă nedeterminată
  • 1 post asistent medical generalist în cadrul laboratorului RX – perioadă nedeterminată
  • 1 post technician imagistică medicală - debutant în cadrul laboratorului RX – perioadă nedeterminată
  • 1 post registrator medical în cadrul CPU - perioadă nedeterminată
  • 1 post de infirmieră debutantă în cadrul CPU – perioadă nedeterminată
  • 1post de infirmieră debutantă în cadrul secţiei medicină internă-compartiment neurologie – perioadă nedeterminată
  • 1 post economist debutant în cadrul biroului RUNOS – perioadă nedeterminată