REZULTATE  FINALE  CONCURS

În urma finalizării concursului comisia  a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

DANEA VIORICA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

70 puncte

76.66 puncte

73.33 puncte

PROMOVAT

2

DRĂGAN  AGRIPINA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

40 puncte

-

-

NEPROMOVAT

3

HUZUM  SORINA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

25 puncte

-

-

NEPROMOVAT

4

LOSTUN ANTOANETA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

50 puncte

80 puncte

65 puncte

NEPROMOVAT

5

MORARU  FLOAREA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

45 puncte

-

-

NEPROMOVAT

6

MORARIU  ASPAZIA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

30 puncte

-

-

NEPROMOVAT

7

VIERIU  DANIELA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

50puncte

NEPREZENTAT

-

NEPROMOVAT

8

COJOCARU  LAURA SOFICA

îngrijitoare de curăţenie – secţia medicină internă

75 puncte

86,66 puncte

80.83 puncte

PROMOVAT

9

FECIORU  LENUŢA

îngrijitoare de curăţenie – secţia medicină internă

20puncte

-

-

NEPROMOVAT

10

NEGREA  LAURA  MIHAELA

îngrijitoare de curăţenie – secţia medicină internă

45 puncte

-

-

NEPROMOVAT

11

ARDELEAN  NICOLETA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

-

-

-

NEPREZENTAT

12

BARTA  MIHAELA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

25 puncte

-

-

NEPROMOVAT

13

BURLACU  FLORICA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

25 puncte

-

-

NEPROMOVAT

14

CIRO  GENOVEVA  GINA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

55 puncte

63.33 puncte

59,16 puncte

NEPROMOVAT

15

CÎRNU  MIHAELA ANAMARIA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

45 puncte

         -

-

NEPROMOVAT

16

CHIRIAC  CRISTINA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

35 puncte

-

-

NEPROMOVAT

17

CHIRILEANU  MIHAELA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

 

55 puncte

63.33 puncte

-

NEPROMOVAT

18

GHEORGHIU  MARIUS GABRIEL

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

-

-

-

NEPREZENTAT

19

NEGREA   ADRIANA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

40 puncte

-

-

NEPROMOVAT

20

NEGREA   NICULINA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

75 puncte

86,66 puncte

83,33

PROMOVAT 

Întocmit,

secretar comisie

 

 

 

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 18.01.2019 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.282  din 11.01.2019 următoarele:

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

 

În data de 29.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

-         economist  II  în cadrul biroului RUNOS – 1 post

-         infirmieră  în compartimentului primiri urgenţe – 1 post 

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei , de  către comisia de examinare  

Proba scrisă va avea loc în data de  29.01.2019 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12