În data de  30.10.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

    În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

1. MEDICINĂ  GENERALĂ/ MEDICINĂ  DE  FAMILIE cu competenţă /atestat în medicină de urgenţă- Compartiment primire urgente  - perioadă determinată

2. UN POST DE MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALĂ – Secţia chirurgie – perioadă determinată

3. UN POST MEDIC SPECIALIST   obstetrică ginecologie - Secţia obstetrică ginecologie – perioadă nedeterminată

REZULTATE  FINALE  EXAMEN OCUPARE FUNCŢIE

 MANAGER SPITAL

        În urma finalizării examenului din data de 21.09.2017 comisia  de examinare a consemnat  următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

  Media generală

Rezultat  examen

1.

  STAN  ION  VALENTIN

      manager de spital

         9,36 

ADMIS

 

Întocmit,

secretar comisie

 

Procesul verbal il puteti vizualiza aici

        Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 21.09.2017 de ocupare  a postului de manager spital-persoană fizică,comisia constituită în baza deciziei nr.110 din 10.08.2017  s-a întrunit în vederea validării dosarului de înscriere, consemnând următoarele:

Nr.

crt.

Nume  şi  prenume

Rezultat selecţie dosar

1

STAN  IOAN  VALENTIN

ADMIS

                                                                                                                                Comisia de examinare

Procesul verbal il puteti vizualiza aici