REZULTATE  FINALE  EXAMEN /CONCURS

În urma finalizării examenului/concursului din data de 27.09.2018 comisiile au consemnat următoarele:

                                              REZULTATE  PROBA SCRISĂ EXAMEN /CONCUR

În urma finalizării examenului/concursului din data de 27.09.2018 comisiile au consemnat următoarele:

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 27.09.2018 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.5348  din 21.09.2018 următoarele: