A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 20.11. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea:

unui post de asistent medical generalist în cadrul secției chirurgie generală – normă întreagă - perioadă nedeterminată

unui post de asistent medical generalist debutant în cadrul secției medicină internă – ½ normă - perioadă nedeterminată

ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 07.10.2019 ,comisia de examen a consemnat următoarele: 

A N U N Ţ

în data de 20.11.2019  ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei 

organizează 

CONCURS 

În conformitate cu  prevederile  OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea otorinolaringologie   în cadrul secţiei chirurgie generală -  perioadă nedeterminată