Azi 23.10.2017, în urma finalizării concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director: director medical şi director financiar contabil, comisia de examinare a consemnat următoarele:

Nr. Crt.

NUME ŞI PRENUME

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT FINAL

1

  GHEORGHICĂ  DELIA

director financiar contabil

PROMOVAT

2

  TEODORESCU  ANA  MARIA

director medical

NEPREZENTAT

3

  RUSU  CRISTIAN

director medical

PROMOVAT

 

Procesul verbal îl puteţi vedea aici

    În urma selecţiei dosarelor candidaţilor  înscrişi la concursul /examenul organizat pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului  director: director medical şi dierctor financiar contabil ,comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs/examen şi a validării dosarelor candidaţilor admişi pentru participarea la examenul/concursul din data de 23.10.2017 şi a consemnat următoarele:

Nr

crt

Numele şi prenumele

Funcţia solicitată

Rezultat ADMIS/RESPINS

1

  GHEORGHICĂ  DELIA

director financiar contabil

ADMIS

2

  TEODORESCU ANA MARIA

director medical

ADMIS

3

  RUSU CRISTIAN

director medical

ADMIS

 

Întocmit secretar comisie

Procesul verbal îl puteţi vedea aici

În data de  30.10.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

    În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

1. MEDICINĂ  GENERALĂ/ MEDICINĂ  DE  FAMILIE cu competenţă /atestat în medicină de urgenţă- Compartiment primire urgente  - perioadă determinată

2. UN POST DE MEDIC SPECIALIST CHIRURGIE GENERALĂ – Secţia chirurgie – perioadă determinată

3. UN POST MEDIC SPECIALIST   obstetrică ginecologie - Secţia obstetrică ginecologie – perioadă nedeterminată