În data de 15.09.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

 pentru ocuparea:

 

  • 1 post de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă compartiment neurologie –post vacant contractual pe perioadă nedeterminată
  • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi în cadrul secţiei medină internă – posturi vacante contractual pe  perioadă nedeterminată

În data de 22.08.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru registratorii debutanţi din cadrul CPU

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  AL SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER SPITAL PERSOANĂ FIZICĂ

            Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava în perioada  şi va consta în două etape:

  • Etapa eliminatorie de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţ – în data de 19.09.2017
  • Etapa de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management ,care se va drsfăşura la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei ,pe baza bibliografiei /temelor-cadru – în data de  21.09.2017