REZULTATE  PROBA SCRISĂ EXAMEN /CONCUR

În urma finalizării examenului/concursului din data de 27.09.2018 comisiile au consemnat următoarele:

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 27.09.2018 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.5348  din 21.09.2018 următoarele: 

 

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 27.09.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea: 

  • 1 post de asistent medical generalist  în cadrul compartimentul de  neurologie- perioadă determinată
  • 1 post de asistent medical generalist în cadrul secţiei chirurgie generală -perioadă determinată
  • 1 post de asistent medical principal în cadrul compartimentului infecţii asociate -perioadă nedeterminată
  • 1 post technician RX  debutant în cadrul laboratorului RX –perioadă nedeterminată
  • 3 posturi de îngrijitoare de curăţenie în cadrul secţiei medicină internă - perioadă nedeterminată