SPITALUL MUNICIPAL  VATRA  DORNEI

                            ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN                              

 

PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR :

  • DIRECTOR MEDICAL ŞI
  • DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Nr. Crt.

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dorarul

Rezultat selecţie dosar

1

CAZAC  DOINA  DANIELA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

ADMIS

2

HRIŞCĂ  MARTA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

ADMIS

3

LEŞANU  VASILICA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

ADMIS

4

MIRON ALEXANDRA

asistent medical generalist-secţie medicină internă-compartiment neurologie

ADMIS

        În urma examenului  pentru promovarea în  treapta imediat următoare a registratorilor medicali din cadrul CPU s-au consemnat urmatoarele rezultate

Nr. Crt.

Nume şi prenume

Postul pentru care susţine examenul

Media la scris

Rezultat  examen

1

JIANU CAMELIA LILIANA

registrator medical -CPU       

83 puncte

PROMOVAT

2

LUPESCU MARIA ANGELICA

registrator medical -CPU

83 puncte

PROMOVAT

Întocmit secretar comisie,