Bine ati venit la SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
 
 

  SPITAL

 
  Istorie
 
  PLAN STRATEGIC
 
  PLAN MANAGEMENT
 
  Comitetul Director
 
  CONSILIU DE ADMINISTRATIE
 
  TRANSPARENTA
 

  Info Pacient

 
  Drepturile si obligatiile pacientului
 
 
 
  Acte necesare internarii
 
  COPLATA
 
  LISTA ANALIZELOR MEDICALE EFECTUATE CONTRA COST
 
  LISTA TARIFELOR SERVICIILOR MEDICALE SPITALICESTI EFECTUATE LA CERERE
 
  ORAR GARZI MEDICI
 
  Chestionar satisfactie pacienti
 
  COMBATE REZISTENTA LA ANTIBIOTICE

 

 

  PROGRAM VIZITA

ZILNIC 10:00 - 18:00
 

  STRUCTURA SPITALULUI

 
  Sectia Chirurgie Generala
 
  Sectia Medicina Interna
 
  Compartiment Pediatrie
 
  Sectia Obstetrica Ginecologie
 
  Sectia Boli Infectioase
 
  Bloc Sterilizare
 
  Laboratoare
 
  Farmacie
 
  Serviciul Administrativ
 

 
 
SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI

SPITAL

 
 


 
  ANUNT

In conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea,transferarea si detasarea medicilor,farmacistilor,biologilor,biochimistilor si chimistilor precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice modificat și completat  cu OMS nr.1266/2012 ; Ordin M.S. 378/2002 si Ordin M.S. 880/2014

 

In data de 24.07.2015 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

Organizeaza

 

C O N C U R S

 

Pentru ocuparea :

 

-         1 post de medic in specialitatea – radiologie si imagistica medicala – in cadrul Laboratorului de radiologie si imagistica medicala – perioada nedeterminata

-         1 post de medic primar chirurgie generala    in cadrul Biroului de management al calitatii serviciilor medicale – perioada nedeterminata

-         1 post de medic specialist medicina de urgenta in cadrul Centrului de Primire Urgente – perioada nedeterminata

 

 

   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 

·        cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

·        copie a diplomei de studii

·        copie a certificatului de medic in specialitate

·        acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 a ordinelor menționate;

·        declarația scrisă că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu postul pentru care dorește să concureze;

·        certificat privind starea de sănătate si examenul psihologic;

·        copia certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania vizat pentru anul in curs;

·        copia asigurarii de  malpraxis pentru anul in curs;

·        dovezile/adeverintele  din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani nu au fost sanctionati de catre unitatile in care au activate  si/sau de ctre Colegiul Medicilor din Romania

 

      La depunerea dosarelor de inscriere, candidatii au obligatia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  in copie.

 

       Înscrierile la concurs se fac in perioada 13.07 – 22.07.2015

 

      Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUONS al Spitalului municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

 

 
 
  Scris de administrator on Wednesday, July 01 @ 14:05:29 EEST (11 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
  ANUNT

In conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificarile si completarile legale in vigoare, ale OMS 834/2011  privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază,  a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 

 

In data de  20.07.2015  ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza 

 

CONCURS

 

pentru ocuparea a:

 

-                            2 posturi de asistent medical generalist  in cadrul Sectiei Obstetrica ginecologie- Comp.neonatologie – perioada nedeterminata

-                            2 posturi de asistent medical generalist in cadrul Compartimentului pediatrie – perioada nedeterminata

-                            1 post asistent medical generalist debutant in cadrul sectiei Medicina interna – perioada nedeterminata

-                            1 post de asistent medical principal in cadrul Sectiei Medicina interna – perioada nedeterminata

-                            1 post de asistent medical generalist debutant in cadrul Compartimentului primiri urgente – perioada nedeterminata

-                            2 posturi de asistent medical generalist in cadrul Sectiei Medicina interna – perioada determinata

-                            1 post de asistent medical generalist in cadrul Sectiei Obstetrica- ginecologie – perioada determinata

-                            1 post ingrijitoare de curatenie in cadrul Sectiei Medicina interna- perioada nedeterminata

 

 

 

Dosarele se depun la Biroul RUNOS   pana in  data de 15.07.2015 orele 12 ºº  si trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

 

pentru postul de ingrijitoare de curatenie:

-         copie dupa actul de studii

-         copie dupa cartea de identitate

-         copie certificat casatorie(unde este cazul)

-         fisa aptitudine- medicina muncii

-         certificat cazier  judiciar

-    curiculum vitae

-         cerere de inscriere

-         -adeverinta vechime si/sau  carte de munca – in copie 

-         dosar cu sina

 

pentru postul de asistent medical generalist :

-         copie dupa actul de studii

-         copie asigurare mal praxis pentru anul in curs;

-         copie dupa Certificatul de membru cu viza valabila;

-         copie dupa cartea de identitate

-         copie certificat casatorie(unde este cazul)

-         fisa aptitudine- medicina muncii

-         certificat cazier  judiciar

-    curiculum vitae

-         cerere de inscriere

-         -adeverinta vechime si/sau  carte de munca – in copie 

-         dosar cu sina

 

pentru postul de asistent medical generalist principal :

-         copie dupa actul de studii

-         copie asigurare mal praxis pentru anul in curs;

-         copie dupa Certificatul de membru cu viza valabila;

-         copie dupa cartea de identitate

-         copie certificat casatorie(unde este cazul)

-         fisa aptitudine- medicina muncii

-         certificat cazier  judiciar

-    curiculum vitae

-         cerere de inscriere

-         adeverinta vechime si/sau  carte de munca – in copie 

-         adeverinta grad profesional

-         dosar cu sina

 

La inscriere candidatii au obligatia de a prezenta toate documentele in original.

 

 

Conditii minime:

 

1.     pentru postul de asistent medical generalist : 18 luni vechime in specialitate

2.     pentru postul de asistent medical principal : 5 ani vechime in specialitate

 

 

Bibliografie

 

1.Pentru posturile de asistent medical generalist – Sectie obstetrica-ginecologie:

 

“Tehnica ingrijirii bolnavului “ – Cartea asistentului medical – autor C.Mozes

“obstetrica-ginecologie”- autor Octav Rusu

“Urgente ginecologice obstetricale neonatologice – autori Czekelius Peter , Ognean    Livia,Scheider Andrada

 

2.Pentru posturile de asistent medical generalist _Compartiment neonatologie:

 

Ordinul nr. 1142 / 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști”

 

“Manual de pediatrie- coordinator dr. Mioara Mincu”

 

“Manual de reanimare neonatala” – editia a-VI-A

 

3.Pentru posturile de asistent medical –Sectie medicina interna:

 

“Urgente medico-chirurgicale pentru cadre medii “ – autor Lucretia Titirca

“Manualul de medicina interna pentru cadre medii “ – autor Corneliu Borundel

 

4.Pentru postul de asistent medical debutant – Compartiment primire urgente

 

“Urgente medico-chirurgicale pentru cadre medii “ – autor Lucretia Titirca

“Manual de nursing” - autor Lucretia Titirca

 

5. Pentru posturile de asistent medical generalist – Compartiment pediatrie:

 

Ordinul nr. 1142 / 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști”

 

“Manual de pediatrie- coordinator dr. Mioara Mincu”

 

6.Pentru postul de ingrijitoare de curatenie:

 

Monitorul oficial,Partea I;nr.194 bis/2003 – curatenia ,dezinfectia si metode generale de efectuare a curateniei.

 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la biroul Runos al Spitalului Municipal Vatra Dornei  , tel. 371821-int.44.  

 

 
 
  Scris de administrator on Wednesday, July 01 @ 14:03:59 EEST (37 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

 
 

 
 
  Scris de secretariat on Tuesday, June 16 @ 08:44:44 EEST (34 citiri)
(Citeste mai mult... | Scor: 0)
 

  Date contact

str. MIHAI EMINESCU, nr.12
VATRA DORNEI
jud. SUCEAVA, ROMANIA
COD - 725700
 
tel: 0230 - 371821
fax: 0230 - 371318
e-mail: spitalmunicipaldorna@yahoo.com
 
LOCALIZARE SPITAL
 

  Urgente

Urgente
 

  Diverse

 
  Linkuri utile
 
  Harta site
 

  UTILE

 
  LEGISLATIE
 


 
 
Toate drepturile asupra continutului acestui site apartin
SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI


© 2008