În data de 17.07.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

-şef secţie medicină internă;

-şef secţie chirurgie generală

-şef secţie obstetrică – ginecologie

-şef secţie boli infectioase

-şef  aborator analize medicale

-şef laborator radiologie şi imagistică medicală

           Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 11.06.2018 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând următoarele:

A N U N Ţ

În urma examenului   de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a debutanţilor din cadrul unităţii s-au consemnat urmatoarele rezultate