REZULTATE  FINALE  EXAMEN OCUPARE FUNCŢIE

 MANAGER SPITAL

        În urma finalizării examenului din data de 21.09.2017 comisia  de examinare a consemnat  următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

  Media generală

Rezultat  examen

1.

  STAN  ION  VALENTIN

      manager de spital

         9,36 

ADMIS

 

Întocmit,

secretar comisie

 

Procesul verbal il puteti vizualiza aici

        Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 21.09.2017 de ocupare  a postului de manager spital-persoană fizică,comisia constituită în baza deciziei nr.110 din 10.08.2017  s-a întrunit în vederea validării dosarului de înscriere, consemnând următoarele:

Nr.

crt.

Nume  şi  prenume

Rezultat selecţie dosar

1

STAN  IOAN  VALENTIN

ADMIS

                                                                                                                                Comisia de examinare

Procesul verbal il puteti vizualiza aici

În urma finalizării examenului/concursului din data de 15.09.2017 comisia a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. interviu

Media generala

Rezultat  examen

1.

CAZAC  DOINA  DANIELA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

100 puncte

90 puncte

95 puncte

PROMOVAT

2.

HRIŞCĂ  MARTA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

75 puncte

100 puncte

87.5 puncte

PROMOVAT

3.

LEŞANU  VASILICA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

45 puncte

-

45 puncte

NEPROMOVAT

4.

MIRON  ALEXANDRA

asistent medical generalist -secţie medicină internă-compartiment neurologie

80 puncte

90 puncte

85 puncte

PROMOVAT

Întocmit,

secretar comisie