A N U N Ţ

                        în data de  17.072018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                                    organizează 

                                                                        CONCURS

    În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 2 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

1. UN POST DE MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE  – Secţia chirurgie – perioadă determinată

                                            REZULTATE  FINALE  EXAMEN /CONCURS

     În urma finalizării examenului/concursului din data de 11.06.2018 comisiile au consemnat următoarele:

                               În data de 17.07.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

-şef secţie medicină internă;

-şef secţie chirurgie generală

-şef secţie obstetrică – ginecologie

-şef secţie boli infectioase

-şef  aborator analize medicale

-şef laborator radiologie şi imagistică medicală