RAPORT  FINAL

pentru examenul  de  ocupare a unui post de medic specialist ATI

 

     Comisia de examinare constituita în conformitate cu Decizia nr.47  din 25.04.2017    s-a întrunit în data de 28.04.2017  pentru examenul sus menţionat.

La examen s-a înscris un singur candidat, care a şi îndeplinit condiţiile

În urma examenului s-a întocmit procesul verbal numărul 2584 din 28.04.2017 în care s-au consemnat rezultatele finale şi astfel candidatul d-nul GHIŢĂ  RADU GHEORGHE   a cumulat urmatoarul punctaj:

  • proba scrisă – 97.2 puncte
  • proba clinică– 100 puncte
  • punctaj cumulat proba C – 22.13 puncte

Si astfel cu un punctaj  total de 219.33 puncte a fost declarat  ADMIS  în postul de medic specialist ATI

Menţionăm că nu s-au înregistrat plângeri sau contestaţii,drept pentru care sus numitul  va fi încadrat conform legislaţiei.

          

  Secretar comisie

În data de 23.05.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

  pentru ocuparea:

 

  • 1 post de consilier juridic debutant în cadrul biroului AAT – perioadă nedeterminată
  • 2 posturi de asistenţi medicali debutanţi în cadrul secţiei chirurgie – perioadă nedeterminată
  • 1 post de asistent medical principal în cadrul biroului de management calitate servicii – perioadă nedeterminată
  • 2 posturi de infirmiere debutante în cadrul compartimentului primiri urgenţe – perioadă nedeterminată
  • 3 posturi de îngrijitoare de curăţenie în cadrul compartimentului primiri urgenţe – perioadă nedeterminată
  • 1 post spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomată a unităţii –perioadă determinată

    Datorită imposibilităţii constituirii comisiei de examinare pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist ATI , scos la concurs în temeiul Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,modificată prin OMS nr.755/2016 comunicăm că se AMÂNĂ  organizarea  examenului  pentru data de 28.04.2017 ora 11 ºº

                                    Conducerea,