Datorită imposibilităţii constituirii comisiei de examinare pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist chirurgie generală , scos la concurs în temeiul Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,modificată prin OMS nr.755/2016 comunicăm că se SUSPENDĂ  organizarea  examenului din data de 07.06.2017 ora 11 ºº

Conducerea

În data de  07.06.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

Pentru ocuparea urmatoarelor posturi

1. UN POST DE MEDIC SPECIALIST chirurgie generală – secţia chirurgie – perioadă nedeterminată

2. UN POST MEDIC SPECIALIST   obstetrică ginecologie - secţia obstatrică ginecologie – perioadă nedeterminată

În urma finalizării concursului din data de 24.05.2017 de ocupare a unui post de consilier juridic debutant , comisia a consemnat următoarele:

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. orala

Media generala

Rezultat  examen

1.

ANTONE  GEORGIANA  ANTUSA

consilier juridic debutant – birou AAT

100

86,6

93,3

ADMIS

2.

PANFILIE  NADIA  IONELA

consilier juridic debutant – birou AAT

70

86.6

78,3

RESPINS

3.

DUMITRU  CUCU  FLOAREA

consilier juridic debutant – birou AAT

50

83.3

66,6

RESPINS

secretar comisie