În urma finalizării examenului/concursului din data de 23.05.2017 comisiile au consemnat următoarele:

Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. orala

Media generala

Rezultat  examen

1.

SUSCIUC  LENUŢA

Asistent medical principal- BMC

30

-

-

RESPINS

2.

CALIVODĂ  SIMONA  MARIA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

95

90

92.5

ADMIS

3.

CHIRILEANU  MARIANA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

NEPREZENTAT

4.

DARABAN  STELUŢA  RODICA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

50

50

50

RESPINS

5

ERHAN  FLORENTINA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

35

-

-

RESPINS

6

LEŞANU  VASILICA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

70

50

60

RESPINS

7

MIRON  CRISTIANA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

35

-

-

RESPINS

8

MOROŞAN   VICTORIA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

15

-

-

RESPINS

9

ONOFREI  IOANA  LĂCRĂMIOARA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

80

100

90

ADMIS

10

ŞCHIOPU-LINDERT   ANGELA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

70

80

75.5

RESPINS

11

ŞIPOT   CARMEN MARINELA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

40

-

-

RESPINS

12

TUDOSĂ-MANEA  VASILICA  ALINA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

20

-

-

RESPINS

13

TUDOSIA   ALINA  ELENA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

60

NEPREZENTAT LA  INTERVIU

RESPINS

14

UNGUREANU  SIMONA  CĂTĂLINA

Asistent medical generalist debutant –secţia chirurgie

95

80

87.5

RESPINS

15

BOCA  GENOVEVA  ELENA

Infirmieră-CPU

95

90

92.5

ADMIS

16

BUCEAŢCHI  FELICIA MARIA

Infirmieră-CPU

95

100

97.5

ADMIS

17

BUZILĂ   MARIANA  LILIANA

îngrijitoare -CPU

55

90

72.5

ADMIS

18

CREŢU  MARILENA  LOREDANA

Infirmieră-CPU

40

-

-

RESPINS

19

DASCĂLU  ILEANA

Infirmieră-CPU

60

50

55

RESPINS

20

IRINARU  ŞTEFANIA CRISTINA

Infirmieră-CPU

47.5

-

-

RESPINS

21

IVAN  MARIA

Infirmieră-CPU

42.5

-

-

RESPINS

22

MÎNDRILĂ  OLTEA

îngrijitoare-CPU

60

90

75

ADMIS

23

NICULIŢĂ  OCTAVIA

îngrijitoare-CPU

52.5

100

76.2

ADMIS

24

SANDU  MARINICA  NICOLETA

Infirmieră-CPU

42.5

-

-

RESPINS

25

AMARGHIOAIEI  ALINA  MIHAELA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

40

-

-

RESPINS

26

GHEORGHIU  MARIUS  GABRIEL

Îngrijitoare curăţenie -CPU

32.5

-

-

RESPINS

27

HRIŢIUC  ELENA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

55

45

50

RESPINS

28

HRIŢUC  ELISABETA ELENA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

42.5

-

-

RESPINS

29

LUCA  MAGDALENA  DARCLE

Îngrijitoare curăţenie -CPU

40

-

-

RESPINS

30

MATEI  VASILICA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

35

-

-

RESPINS

31

MIHĂESCU  CORINA  MARGARETA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

37.5

-

-

RESPINS

32

SFÎCA  GEBRIELA

Îngrijitoare curăţenie -CPU

35

-

-

RESPINS

33

ANTONOVICI DANIELA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

55

83

69

RESPINS

34

BUZILĂ  OLTIŢA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

NEPREZENTAT

35

COJOCARU LAURA  VASILICA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

40

-

-

RESPINS

36

IANOVICI  CRISTINA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

30

-

-

RESPINS

37

HÎRCEAG  VIORICA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

35

-

-

RESPINS

38

MIRON   GEORGETA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

NEPREZENTAT

39

MORAR  MIRELA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

30

-

-

RESPINS

40

NICOARĂ  ELENA  DĂNUŢA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

45

-

-

RESPINS

41

PINTILIE  MARIANA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

65

93

79

ADMIS

42

SANDU   LUMINIŢA

Spălătoreasă-spălătoria semiautomată

75

80

77.5

RESPINS

secretar comisii

    Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 23.05.2017 şi 24.05.2017 vă comunicăm rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru fiecare post;

Nr. crt.

Nume şi prenume

postul pentru care a fost depus dorarul

rezultat selecţie dosar

1

ANTONE  GEORGIANA-ANTUSA

consilier juridic debutant - birou AAT

ADMIS

2

DUMITRU  CUCU  FLOAREA

consilier juridic debutant - birou AAT

ADMIS

3

PANFILIE  NADIA IONELA

consilier juridic debutant - birou AAT

ADMIS

4

SUSCIUC  LENUŢA

asistent medical principal - birou management calitate şi servicii

ADMIS

5

CALIVODĂ  SIMONA  MARIA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

6

CHIRILEANU  MARIANA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

7

DARABAN  STELUŢA  RODICA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

8

ERHAN  FLORENTINA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

9

LEŞANU  VASILICA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

10

MIRON  CRISTIANA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

11

MOROŞAN   VICTORIA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

12

ONOFREI  IOANA  LĂCRĂMIOARA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

13

ŞCHIOPU-LINDERT   ANGELA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

14

ŞIPOT   CARMEN MARINELA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

15

TUDOSĂ-MANEA  VASILICA  ALINA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

16

TUDOSIA   ALINA  ELENA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

17

UNGUREANU  SIMONA  CĂTĂLINA

asistent medical debutant -secţia chirurgie generală

ADMIS

18

BOCA  GENOVEVA  ELENA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

19

BUCEAŢCHI  FELICIA MARIA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

20

BUZILĂ   MARIANA  LILIANA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

21

CREŢU  MARILENA  LOREDANA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

22

DASCĂLU  ILEANA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

23

IRINARU  ŞTEFANIA CRISTINA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

24

IVAN  MARIA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

25

MÎNDRILĂ  OLTEA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

26

NICULIŢĂ  OCTAVIA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

27

SANDU  MARINICA  NICOLETA

infirmier - compartiment primiri urgenţe

ADMIS

28

AMARGHIOAIEI  ALINA  MIHAELA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

29

GHEORGHIU  MARIUS  GABRIEL

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

30

HRIŢIUC  ELENA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

31

HRIŢUC  ELISABETA ELENA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

32

LUCA  MAGDALENA  DARCLE

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

33

MATEI  VASILICA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

34

MIHĂESCU  CORINA  MARGARETA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

35

SFÎCA  GEBRIELA

ingrijitoare curăţenie -compartiment primire urgenţe

ADMIS

36

ANTONOVICI DANIELA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

37

BUZILĂ  OLTIŢA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

38

COJOCARU LAURA  VASILICA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

39

IANOVICI  CRISTINA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

40

HÎRCEAG  VIORICA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

41

MIRON   GEORGETA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

42

MORAR  MIRELA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

43

NICOARĂ  ELENA  DĂNUŢA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

44

PINTILIE  MARIANA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

45

SANDU   LUMINIŢA

spălătoreasă - spălătoria semiautomată

ADMIS

Secretar comisii concurs,

Ec.Ropcean Alina

    Avînd în vedere imposibilitatea constituirii comisiilor de examinare şi contestaţii pentru concursul de ocupare a unui post de consilirer juridic debutant în cadrul biroului AAT ,facem cunoscut faprul că examenul/concursul programat pentru data de 23.05.2017 ora 11 ºº se va desfăşura în data de 24.05.2017 ora 11ºº.

CONDUCEREA