A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

ANUNȚ

În data de 12.04.2022  ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

     Începând cu data de 29.01.2022, testarea RT-PCR SaRS-CoV-2 se desfăşoară şi în zilele de sâmbătă după cum urmează:

  • program recoltare probe la cerere 08.00-12.00;  
  • program Laborator biologie moleculară 12.00-19.00.