A N U N Ț

În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

  JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

 

  • un post medic primar cu competențe în îngrijiri paliative – în cadrul Cabinetului de ambulatoriu integrat în îngrijiri paliative cu normă întreagă, perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D),proba scrisă şi proba clinică sau practică

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

PUNCTAJ FINAL

 

REZULTAT EXAMEN

1

944

ECONOMIST I

Birou AAT

92.5 puncte

95 puncte

PROMOVAT

2

941

INGINER I

Birou AAT

95 puncte

95 puncte

PROMOVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

941

Inginer II

Birou AAT

ADMIS

2

944

Economist II

Birou AAT

ADMIS