A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile art.41,pct (3),lit.a) din Legea nr.53/2003- Codul  muncii republicat cu modificările şi completările legale în  vigoare,ale art.27,alin (1) din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale  art.1  din HG nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

În data de 14.01.2022 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

ANGAJARE  FĂRĂ CONCURS

           pentru ocuparea următoarelor posturi: 

·                     1 post de asistent medical generalist în cadrul CPU

·                     1 post de registrator medical în cadrul CPU

·                     1 post de spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomate     

 

        

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

în data de 17.01.2022 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  posturile de economist I și economist I A

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului/examenului din data de 11.01.2022 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 118 din 04.01.2022  următoarele: