Datorită imposibilității prezenței tuturor membrilor comisiei de examinare în data de 22.05.2023 pentru examenul de ocupare a postului vacant de medic specialist în specialitatea boli infecțoase, procedura de concurs se va desfășura conform următorului calendar:

 

ANUNȚ

 

                   Respectând prevederie  art. 14, alin (5) OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, prin prezenta vă comunicăm faptul că nu s-a putut asigura validitatea numărului membrilor comisiilor de concurs pentru susținerea examenului de ocupare a postului vacant de medic în specialitatea epidemiologie, drept pentru care se va relua procedura de organizare și desfășurare a acestuia.

 

Secretar comisie concurs,

 

 

ANUNȚ

               Respectând prevederile art.IV, alin (6) și (7) ale OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, vă comunicăm următoarele:

  • continuarea procedurii de ocupare a posturilor pentru examenul din data de 18.05.2023, conform prevederilor legale în vigoare
  • continuarea procedurii de ocupare a posturilor pentru examenul din data de 22.05.2023, conform prevederilor legale în vigoare
  • suspendarea procedurii de ocupare a posturilor pentru examenul din data de 30.05.2023, conform prevederilor legale în vigoare

 

 

Secretar comisii concurs