A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile OMS nr.1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurarea a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată,pentru personalul care a ocupat fără concurs posture de execuție ,pe perioadă determinată,în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic

În data de 12.05.2022 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

EXAMEN

în vederea promovării  persoanelor care în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic au ocupat, fără concurs ,pe perioadă determinată următoarele posturi:

A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

ANUNȚ

În data de 12.04.2022  ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii: