A N U N Ţ 

     În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară, ale HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

în data de 26.02.2024 ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  posturile

- economist I în cadrul Biroului AAT

- inginer I în cadrul Biroului AAT

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei de  către comisia de examinare  

            Proba scrisă va avea loc în data de  26.02.2024 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12- sala de ședințe din cadrul Pavilionului Central Corp B-P+1E

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

 

REZULTAT EXAMEN

1

9240

OPERATOR DATE II

FARMACIE

90  puncte

85 puncte

87,50 puncte

PROMVAT

2

9227

OPERATOR DATE II

FARMACIE

57.5 puncte

85 puncte

71,25 puncte

NEPROMOVAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

9227

Operator date III

Farmacie

ADMIS

2

9240

Operator date III

Farmacie

ADMIS