A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

                                                                            În data de 26.04.2024, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                                                        organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

                                                                                                                    CONCURS

                                                                                                          pentru ocuparea:

 

A N U N Ţ 

       În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi și respectând calendarul desfășurării concursului vă comunicăm faptul că până în data de 18.03.2024 ora 16ºº nu a fost depus nici un dosar pentru concursul din data de 25.03.2024 în vederea ocupării unui post de medic specialist cu competențe în îngrijiri paliative – în cadrul Cabinetului de ambulatoriu integrat în îngrijiri paliative cu normă întreagă, perioadă nedeterminată

 

 

Secretar comisii,

 

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

 

REZULTAT EXAMEN

1

1386

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

55 puncte

85 puncte

70 puncte

PROMOVAT

2

1541

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

NEPREZENTAT

3

1608

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

42,5 puncte

-

42,5 puncte

NEPROMOVAT

4

1253

MUNCITOR CALIFICAT II- ELECTRICIAN

DESERVIRE

50 puncte

85 puncte

67,50 puncte

PROMOVAT

5

1609

MUNCITOR CALIFICAT II- ELECTRICIAN

DESERVIRE

30 puncte

-

30 puncte

NEPROMOVAT

6

1614

MUNCITOR CALIFICAT II- ELECTRICIAN

DESERVIRE

70 puncte

55 puncte

62,50 puncte

NEPROMOVAT