ANUNȚ

               Respectând prevederile art.IV, alin (6) și (7) ale OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, vă comunicăm următoarele:

  • continuarea procedurii de ocupare a posturilor pentru examenul din data de 18.05.2023, conform prevederilor legale în vigoare
  • continuarea procedurii de ocupare a posturilor pentru examenul din data de 22.05.2023, conform prevederilor legale în vigoare
  • suspendarea procedurii de ocupare a posturilor pentru examenul din data de 30.05.2023, conform prevederilor legale în vigoare

 

 

Secretar comisii concurs

 

 

 

NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

3500

Asistent medical generalist

Cabinet ambulatoriu în îngrijiri paliative

ADMIS

2

3742

Preot

Compartiment îngrijiri palliative la domiciliu

ADMIS

 

 

ANUNȚ

În urma susțnerii examenului din data de 08.05.2023 candidații au obțnut următoarele rezultate