REZULTATE FINALE

Nr.

Crt.

CID IDENTIFICARE

CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE

CONCUREAZĂ

PUNCTAJ

OBȚINUT

DOSAR

ADMIS/RESPINS

1

2407

Medic specialist boli infecțioase

76,762 puncte

ADMIS

Secretar comisie concurs

 A N U N Ţ 

                 În conformitate cu prevederile Ordinului 284/2007 cu modificările, completările uterioare și respectând calendarul desfășurării concursului vă comunicăm faptul că până în data de 22.05.2023 ora 16ºº nu a fost depus nici un dosar pentru concursul din data de 07.06.2023 în vederea ocupării  funcției specifice comitetului director -  director financiar cotabil, drept pentru care comisia de examinare a declarant închis concursul.

 Secretar comisie

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

 REZULTAT EXAMEN

1

3742

Preot

Compartiment îngrijiri paliative la domiciliu

90 puncte

100 puncte

95 puncte

PROMOVAT

2

3500

Asistent medical generalist

Cabinet ambulatoriu îngrijiri paliative

85 puncte

95 puncte

90 puncte

PROMOVAT