A N U N Ţ

 

În urma examenului  din data de 17.01.2022 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a economistului II din cadrul biroului RUNOS și a economistului I din cadrul biroului financiar contabilitate  s-au consemnat următoarele rezultate

 ANUNȚ

Rezultate selecție dosare angajare fără concurs entru posturile : de asistent medical generalist încadrul CPU, de registrator medical în cadrul CPU, un post de spălătoreasă în cadrul spălătoriei semiautomate   

 
   

ANUNŢ 

 

      În urma finalizării examenului /concursului din data de 11.01.2022 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: