REZULTATE SELECȚIE DOSARE

Nr. Crt.

CID IDENTIFICARE CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE CONCUREAZĂ

DOSAR ADMIS/RESPINS

MOTIVUL RESPINGERII

1

2407

medic specialist boli infecțioase

ADMIS

-

2

2422

medic specialist epidemiolog

ADMIS

-

 

Pentru celelalte posturi nu a fost depus nici un dosar de înscriere.

 

Secretar comisie concurs

ANUNȚ

 

Datorită imposiilității de a constitui comisia de concurs la data stabilită pentru susținerea probei scrise și respectând prevederile  OMS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi prin prezenta comunicăm candidaților care au depus dosar de concurs pentru postul de farmacist în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unității că proba scrisă se va susține în data de 05.04.2023, urmată de proba clinică/practică conform următorului calendar:

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

 

REZULTAT EXAMEN

1

2076

Asistent medical

LRIM

97,5 puncte

90 puncte

93,75 puncte

PROMVAT

2

2122

spălătoreasă

Spălătoria semiautomată

35 puncte

-

35 puncte

NEPROMOVAT

3

2976

spălătoreasă

Spălătoria semiautomată

25 puncte

-

25 puncte

NEPROMOVAT