REZULTATE  FINALE EXAMEN

În urma finalizării  examenului  din data de 15.03.2019 comisia  a consemnat următoarele:

Nr. 
crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

SUSCIUC LENUŢA

asistent medical principal- BMC

95  puncte

81.66 puncte

88.33 puncte

PROMOVAT

 

Întocmit,
secretar comisie

 

A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 , ale Ordinului nr. 1406 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare şi ale OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene   

ÎN DATA DE 25.03.2019 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE BIOLOG  – în cadrul laboratorului de analize medicale

 perioadă nedeterminată

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 0.03.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.1570 din 08.03.2019 următoarele:

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

SUSCIUC  LENUŢA

asistent medical de principal - BMC

ADMIS 

Secretar comisii concurs,