A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 20.08. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

CONCURS

 

           pentru ocuparea:

 

ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 18.07.2019 ,comisiile de concurs au consemnat următoarele:

A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 18.07.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.4219 din 12.07.2019 următoarele: