ANUNŢ

 

În data de 11.03.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează 

CONCURS  

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

-         şef secţie medicină internă;

-         şef secţie chirurgie generală

-         şef secţie obstetrică – ginecologie

-         şef secţie boli infectioase

-         şef  aborator analize medicale

-         şef laborator radiologie şi imagistică medicală

 

A N U N Ţ

 

În urma examenului  din data de 29.01.2019 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a debutanţilor din cadrul unităţii s-au consemnat urmatoarele rezultate

REZULTATE  FINALE  CONCURS

În urma finalizării concursului comisia  a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

DANEA VIORICA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

70 puncte

76.66 puncte

73.33 puncte

PROMOVAT

2

DRĂGAN  AGRIPINA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

40 puncte

-

-

NEPROMOVAT

3

HUZUM  SORINA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

25 puncte

-

-

NEPROMOVAT

4

LOSTUN ANTOANETA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

50 puncte

80 puncte

65 puncte

NEPROMOVAT

5

MORARU  FLOAREA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

45 puncte

-

-

NEPROMOVAT

6

MORARIU  ASPAZIA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

30 puncte

-

-

NEPROMOVAT

7

VIERIU  DANIELA

infirmieră debutantă – secţia boli infecţioase

50puncte

NEPREZENTAT

-

NEPROMOVAT

8

COJOCARU  LAURA SOFICA

îngrijitoare de curăţenie – secţia medicină internă

75 puncte

86,66 puncte

80.83 puncte

PROMOVAT

9

FECIORU  LENUŢA

îngrijitoare de curăţenie – secţia medicină internă

20puncte

-

-

NEPROMOVAT

10

NEGREA  LAURA  MIHAELA

îngrijitoare de curăţenie – secţia medicină internă

45 puncte

-

-

NEPROMOVAT

11

ARDELEAN  NICOLETA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

-

-

-

NEPREZENTAT

12

BARTA  MIHAELA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

25 puncte

-

-

NEPROMOVAT

13

BURLACU  FLORICA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

25 puncte

-

-

NEPROMOVAT

14

CIRO  GENOVEVA  GINA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

55 puncte

63.33 puncte

59,16 puncte

NEPROMOVAT

15

CÎRNU  MIHAELA ANAMARIA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

45 puncte

         -

-

NEPROMOVAT

16

CHIRIAC  CRISTINA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

35 puncte

-

-

NEPROMOVAT

17

CHIRILEANU  MIHAELA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

 

55 puncte

63.33 puncte

-

NEPROMOVAT

18

GHEORGHIU  MARIUS GABRIEL

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

-

-

-

NEPREZENTAT

19

NEGREA   ADRIANA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

40 puncte

-

-

NEPROMOVAT

20

NEGREA   NICULINA

îngrijitoare de curăţenie – farmacie

75 puncte

86,66 puncte

83,33

PROMOVAT 

Întocmit,

secretar comisie