A N U N Ţ   

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 28.02.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea:

 

 

ANUNŢ

 

În data de 11.03.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează 

CONCURS  

          În conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006- republicată, următoarele funcţii:

-         şef secţie medicină internă;

-         şef secţie chirurgie generală

-         şef secţie obstetrică – ginecologie

-         şef secţie boli infectioase

-         şef  aborator analize medicale

-         şef laborator radiologie şi imagistică medicală

 

A N U N Ţ

 

În urma examenului  din data de 29.01.2019 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a debutanţilor din cadrul unităţii s-au consemnat urmatoarele rezultate