CATALOG   FINAL

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CHIMIST  PRINCIPAL

ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE AL UNITĂŢII

Urmând prevederile metodologiei de desfăşurare a examenului sus menţionat,în urma finalizării primei etape a concusului comisia a consemnat următoarele:

 

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

MITROFAN DOINA CORINA

Chimist principal - laborator analize medicale

    ADMIS

Secretar comisie concurs,

 A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 22.05.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • două posturi de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă – perioadă determinată
  • unui post de îngrijitoare curăţenie în cadrul secţiei chirurgie generală-perioadă nedeterminată
  • unui post de şef birou management, calitate şi servicii medicale în cadrul Biroului management calitate servicii-perioadă nedeterminată