ANUNȚ       

        Urmând prevederile OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016  ,pentru concursul  din data de 26.08.2018  în  vederea ocupării unui post vacant de medic primar în specialitatea boli infecțioase și a unui post de medic primar în specialitatea obstetrică ginecologie  din cadrul  secțiilor de profil  ale Spitalului Municipal Vatra Dornei nu s-a înscris niciun candidat,drept pentru care concursul se declară finalizat din lipsă de candidați,urmând a se relua procedurile de concurs

                                                                              

REZULTATE  PROBA SCRISĂ CONCURS

 

În urma finalizării probei scrise a concursului din data de 20.08.2019 comisia  a consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 20.08.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.4980 din 13.08.2019 următoarele: