REZULTATE  PROBA SCRISĂ CONCURS

 

În urma finalizării probei scrise a concursului din data de 20.08.2019 comisia  a consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ

 

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 20.08.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.4980 din 13.08.2019 următoarele:

 A N U N Ţ

în data de 26.08.2019  ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei 

organizează 

CONCURS 

În conformitate cu  prevederile  OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016