NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

4018

Asistent medical generalist

Secția Obstetrică Ginecologie

ADMIS

2

4131

Asistent medical generalist

Secția Obstetrică Ginecologie

ADMIS

3

4151

Asistent medical generalist

Secția Obstetrică Ginecologie

ADMIS

4

3810

îngrijitoare

Secția Ghirurgie Generală

ADMIS

5

4108

îngrijitoare

Secția Ghirurgie Generală

ADMIS

6

3973

îngrijitoare

Secția Ghirurgie Generală

ADMIS

 7

4132

îngrijitoare

Secția Ghirurgie Generală

ADMIS

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 

În data de 26.06.2024, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

          pentru ocuparea:

  • unui post de asistent medical generalist în cadrul Secției Obstetrică Ginecologie, perioadă determinată;
  • unui post de îngrijitoare în cadrul Secției Chirurgie Generală, perioadă nedeterminată;

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi o probă practică sau interviu

  • proba scrisă va avea loc în data de 26.06.2024 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu, nr.12
  • proba practică/interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 14.06.2024 ora 16ºº

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

PUNCTAJ FINAL

 

REZULTAT EXAMEN

1

3290

REFERENT I

BMC

85 puncte

95 puncte

PROMOVAT