A N U N Ţ 

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară, ale HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și ale OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

în data de 24.05.2024 ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  postul de  

- referent I în cadrul Structurii de Management a Calității Serviciilor Medicale

 

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

 

REZULTAT EXAMEN

1

2852

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

40 puncte

- puncte

40 puncte

NEPROMOVAT

2

2863

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

NEPREZENTAT

3

2508

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

37,5 puncte

-

37,5 puncte

NEPROMOVAT

4

2865

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

52,5 puncte

70 puncte

61,25 puncte

PROMOVAT

5

2321

ASISTENT MEDICAL

CPU

40 puncte

-

40 puncte

NEPROMOVAT

6

2635

ASISTENT MEDICAL

CPU

85 puncte

80 puncte

82,50 puncte

PROMOVAT

7

2864

ASISTENT MEDICAL

CPU

37,5 puncte

-

37,5 puncte

NEPROMOVAT

NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

2852

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

2

2508

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

3

2863

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

4

2865

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

5

2329

ASISTENT MEDICAL

CPU

ADMIS

6

2635

ASISTENT MEDICAL

CPU

ADMIS

 

2864

ASISTENT MEDICAL

CPU