A N U N Ţ 

                    În conformitate cu prevederile Ordinului 284/2007 cu modificările, completările uterioare și respectând calendarul desfășurării concursului vă comunicăm faptul că până în data de 07.03.2023 ora 16ºº nu a fost depus nici un dosar pentru concursul din data de 15.03.2023 în vederea ocupării  funcției specifice comitetului director -  director financiar cotabil, drept pentru care comisia de examinare a declarant închis concursul.

 

 

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE FARMACIST – studii superioare în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unităţii cu normă întreagă, perioadă  nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D),proba scrisă şi proba clinică sau practică

 

A N U N Ț

În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDETUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE FARMACIST ȘEF– studii superioare în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unităţii cu normă întreagă, perioadă  nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D),proba scrisă şi proba clinică sau practică