NR.

CRT

COD NUMERIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULTAT SELECȚIE

1

2852

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

2

2508

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

3

2863

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

4

2865

ASISTENT MEDICAL

SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ

ADMIS

5

2329

ASISTENT MEDICAL

CPU

ADMIS

6

2635

ASISTENT MEDICAL

CPU

ADMIS

 

2864

ASISTENT MEDICAL

CPU

 

 A N U N Ţ

 

            În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director aprobat prin Decizia nr.30 din 18.03.2021  respectând prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice- cu modificările și completările legale ulterioare și  ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

SPITALUL MUNICIPAL   VATRA   DORNEI   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT  SPECIFIC COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

            Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava şi constă în :

  • test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din 17.05.2024 ora 10ºº
  • susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului şi se va desfăşura în data de 17.05.2024 ora 14ºº
  • interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 17.05.2024 ora 15ºº

 

                                                                                                                    A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

                                                                            În data de 26.04.2024, ora 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                                                        organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

                                                                                                                    CONCURS

                                                                                                          pentru ocuparea: