În data de  22.12.2016 ,orele 11, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează

 

EXAMEN

 

         pentru verificarea cunoştinţelor în vederea promovării în treapta profesională imediat superioară pentru  postul de economist I  ocupat de

          - d-na Sasu Nicoleta Gianina – economist II în cadrul biroului contabilitate

În data de 19.12.2016 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

CONCURS

pentru ocuparea:

  • a unui post de asistent medical principal de laborator  – laborator analize medicale- perioadă nedeterminată

    Datorită imposibilităţii constituirii comisiei de examinare pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist boli infecţioase, scos la concurs în temeiul Ordinului nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog. biochimisti şi chimist din unităţile sanitare publice.modificată prin OMS nr.755/201 comunicăm că se SUSPENDĂ organizarea concursului stabilit pentru data de 26.10.2016 ora 11°°.

 

CONDUCEREA