• Acesta este website-ul oficial al spitalului.
 • Drepturile de autor asupra întregului conţinut al acestui website sunt proprietatea spitalului.
 • Condiţiile de utilizare se referă exclusiv la website-ul http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Dacă nu sunteti de acord cu condiţiile de utilizare de către dumneavoastră a website-ului şi a datelor cu caracter personal de către Spitalul Municipal VATRA DORNEI, vă rugăm să nu mai utilizaţi acest website!
 • Conţinutul site-ului http://www.spitalvatradornei.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând dar nelimitându-se la forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a spitalului.
 • Materialele publicate şi conţinutul http://www.spitalvatradornei.ro pot fi utilizate în scop personal, fiind interzisă comercializarea acestora.
 • Spitalul nu este responsabil pentru prejudiciile aduse prin folosirea neautorizată a informaţiilor de pe http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul îşi rezervă dreptul de a face modificări în materialele şi conţinutul http://www.spitalvatradornei.ro în funcţie de schimbările ce au loc cu privire la evenimentele şi serviciile furnizate.
 • Spitalul nu este responsabil de costurile şi/sau pierderile materiale, rezultate din folosirea informaţiilor din http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul nu este responsabil pentru nici un fel de prejudiciu care a survenit ca urmare a unor disfuncţionalităţi de orice fel ale http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul nu îşi asumă responsabilitatea pentru veridicitatea infomaţiilor furnizate de terţe părţi pe http://www.spitalvatradornei.ro.
 • Spitalul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul şi structura website-ului.

    Având în vedere contextul actual privind infecţia cu noul Coronavirus, cu riscul apariţiei infecţiilor cu acest microorganism şi cu riscul transmiterii infecţiilor încă din perioada de incubaţie (de către persoane fără simptomatologie), începând cu data de 09.03.2020 instituim ca măsură de urgenţă interzicerea accesului vizitatorilor şi aparţinătorilor la nivelul tuturor secţiilor şi compartimentelor Spitalului Municipal Vatra Dornei.

    Pentru a afla mai multe despre modalităţile de prevenire a infecţiei cu noul Coronavirus vă rugăm să accesaţi următorul link: http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/