A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului/examenului din data de 23.05.2022 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr.  5001 din 23.05.2022  următoarele:

 

                                                                   REZULTATE  FINALE  EXAMEN

      În urma finalizării examenului din data 12.05.2022 în vederea ocupării unor posturi contractuale,cu normă întreagă și perioadă nedeterminată ,comisiile au consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ 

   În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar , OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și ale OUG nr.183/2020 privind desfășurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituțiilor și autorităților publice,ale art.27 ,alin(3)  din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenia și combaterea efectelor pandemiei de COVID -1

În data de 27.05.2022, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea: