A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar , OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 20.07.2022, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea:

-1/2 post vacant de consilier juridic I în cadrul Compartimentului Juridic -perioadă nedeterminată

-1 post de medic în cadrul  Structurii de Management al calității –perioadă nedeterminată

-1 post vacant de consilier juridic debutant în cadrul  Structurii de Management al calității –perioadă  nedeterminată

-1 post de economist debutant în cadrul Biroului de Statistică și Evaluare Medicală- perioadă nedetermintă

-1 post de merceolog debutant – în cadrul Biroului AAT- perioadă nedeterimnată

-2 posturi vacante de asistent medical generalist(PL) în cadrul Secției de Medicină Internă-  perioadă nedeterminată

-2 posturi vacante de asistent medical generalist(PL) în cadrul Secției de Medicină Internă-  perioadă determinată

-1 post de asistent medical generalist (PL) în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe- perioadă nedeterminată

-1 post vacant de îngrijitoare de curățenie  în cadrul Secției chirurgie generală -perioadă nedeterminată

-2 posturi vacante de îngrijitoare de curățenie  în cadrul Secției de Medicină Internă -perioadă nedeterminată

-1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul Laboratorului  de Radiologie și Imagistică Medicală-perioadă nedeterminată

-1 post de muncitor calificat- fochist IV - perioadă nedeterminată

-1 post de garderobier- perioadă nedeterminată

- 1 post muncitor necalificat- perioadă nedeterminată

 
   

ANUNŢ

    În urma finalizării examenului /concursului din data de 27.05.2022 ,comisiile de examen/concurs  au consemnat următoarele: