A N U N Ţ 

                 În conformitate cu prevederile Ordinului 284/2007 cu modificările, completările uterioare și respectând calendarul desfășurării concursului vă comunicăm faptul că până în data de 22.05.2023 ora 16ºº nu a fost depus nici un dosar pentru concursul din data de 07.06.2023 în vederea ocupării  funcției specifice comitetului director -  director financiar cotabil, drept pentru care comisia de examinare a declarant închis concursul.

 Secretar comisie

NR.

CRT

COD UNIC DE IDENTIFICARE

FUNCȚA

STRUCTURA

REZULAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT INTERVIU

PUNCTAJ FINAL

 REZULTAT EXAMEN

1

3742

Preot

Compartiment îngrijiri paliative la domiciliu

90 puncte

100 puncte

95 puncte

PROMOVAT

2

3500

Asistent medical generalist

Cabinet ambulatoriu îngrijiri paliative

85 puncte

95 puncte

90 puncte

PROMOVAT

 

 Datorită imposibilității prezenței tuturor membrilor comisiei de examinare în data de 22.05.2023 pentru examenul de ocupare a postului vacant de medic specialist în specialitatea boli infecțoase, procedura de concurs se va desfășura conform următorului calendar: