Ca urmare a instituirii starii de alerta epidemiologies la nivel national, avand in vedere instructiunile Ministerului Sanatatii piiblicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 15/5.01.2023, conducerea Spitalului Municipal Vatra Dornei a decis limitarea programului de acces al vizitaiorilor pacientilor internati in spital astfel:

 • De luni pana vineri interval orar 12 -14   
 • In zilele de sambata si duminica interval orar 10-14
 • Durata vizitei este Iimitata la 15 minute; 1 vizitator per salon.

 Nu este permis accesul vizitatorilor:

 • care prezinta semne clinice de infectii acute;
 • aflati in stare de ebrietate sau aflati sub influenza unor substante halucinogene

 Vizitatorii au urmatoarele obligatii:

 • sa poarte echipament de protectie adaptat in functie de gradul de rise al sectiei
 • sa respecte instructiunile personalului unitatii sanitare privind masurile interne de prevenire a transmiterii infectiilor;
 • vizitatorii vor purta imbracaminte decenta. nu se vor aseza pe patul pacientului, nu vor aseza haine, genti pe pat:
 • pe timpul vizitei, vizitatorii trebuie sa aiba un comportament cuviincios in relatiile cu personalul si cu ceilalti pacienti;
 • este interzisa introducerea de bauturi alcoolice in spital. droguri, arme sau alte instrumente ce pot afecta integritatea fizica si psihica a pacientilor si personalului unitatii; fumatul este interzis in spital;
 • este interzisa folosirea camerei foto a telefonului mobil sau alte aparate de inregistrat sau fotografiat;
 • este interzisa depla^area in locuri cu Acces Restrictionat;

*Orice nerespectare a celor mentionate duce dupa sine intreruperea sau interzicerea vizitei pentru vizitatorul care nu respecta regulile!

Conducerea Spitalului

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările  şi completările legale în vigoare HG nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

În data de 30.01.2023, orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

CONCURS

           pentru ocuparea:

-un post de asistent medical generalist studii postliceeale în cadrul Cabinetului de ambulatoriu integrat în specialitatea  pediatrie – normă întreagă și perioadă nedeterminată

-un post de asistent medical generalist studii postliceeale în cadrul secției de Boli Infecțioase – normă întreagă și perioadă determinată

-un post de îngrijitoare de curățenie  studii generale sau medii  în cadrul Compartimentului de Pediatrie – normă întreagă și perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

 • proba scrisă va avea loc în data de 01.2023  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12
 • interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS Albu Alina -tel. 0757499239 ) până la data de 20.01.2023 ora 16ºº

 

Nr. Crt.

Cod identificare candidat

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

REZULTAT PROBĂ SCRISĂ

REZULTAT SUSŢINERE PROIECT

REZULTAT INTERVIU

REZULTAT FINAL

1

9565

director financiar contabil

9,25

9,33

9,75

9.44

PROMOVAT