Nr. Crt.

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dorarul

Rezultat selecţie dosar

1

CAZAC  DOINA  DANIELA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

ADMIS

2

HRIŞCĂ  MARTA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

ADMIS

3

LEŞANU  VASILICA

asistent medical debutant-secţie medicină internă

ADMIS

4

MIRON ALEXANDRA

asistent medical generalist-secţie medicină internă-compartiment neurologie

ADMIS