LA CONCURS  SE  POATE  ÎNSCRIE   ORICE  PERSOANĂ  FIZICĂ  CARE ÎNDEPLINIEŞTE  CUMULATIV   URMĂTOARELE CONDIŢII:

a) cunosc limba romană, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

 d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevazute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

 f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

 g) nu au implinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere  se depune la Sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str.Mihai Eminescu ,nr.12 ,loc.Vatra Dornei, ,jud Suceava   până la data de 15.09.2017

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE  SĂ CONŢINĂ  ÎN  PRINCIPAL URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar  ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţămant superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

f) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta işi exprima consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, dupa caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

 l) declaratie pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 31.08.2017 ora 11ºº, sub îndrumarea directorului  medical al unităţii pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului

La sustinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , cu precizarea numelui şi prenumelui

Comisia de concurs va confirma participarea persoanelor solicitante, în ordinea cronologică a solicitarilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr.de telefon 0230375528,int.44 (luni-vineri 08ºº -16ºº)

Calendarul desfăşurării concursului/examenului :

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

15.09.2017 ora 16ºº

Data limită publicare proiect management

18.09.2017 ora 10ºº

Data selecţiei dosarelor

19.09.2017 ora 10ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

19.09.2017 ora 14ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

20.09.2017 ora 14ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

20.09.2017 ora 16ºº

Data susţinerii publice a proiectului

21.09.2017 ora 10ºº

Dată afişării rezultatelor finale

21.09.2017 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final

22.09.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final

25.09.2017 ora 16ºº

 

 

 

 

 

 

De aici puteti descarca regulamentul de concurs

PREŞEDINTE  CONSILIU  DE ADMINISTRAŢIE