NR. CRT.

COD IDENTIFICARE CANDIDAT

FUNCŢIA PENTRU CARE SUSŢINE EXAMINAREA

NOTĂ FINALĂ

REZULTAT FINAL

1

3235

director financiar contabil

7,50

PROMOVAT