A N U N Ţ 

                 În conformitate cu prevederile Ordinului 284/2007 cu modificările, completările uterioare și respectând calendarul desfășurării concursului vă comunicăm faptul că până în data de 22.05.2023 ora 16ºº nu a fost depus nici un dosar pentru concursul din data de 07.06.2023 în vederea ocupării  funcției specifice comitetului director -  director financiar cotabil, drept pentru care comisia de examinare a declarant închis concursul.

 Secretar comisie