ANUNȚ

 

                   Respectând prevederie  art. 14, alin (5) OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, prin prezenta vă comunicăm faptul că nu s-a putut asigura validitatea numărului membrilor comisiilor de concurs pentru susținerea examenului de ocupare a postului vacant de medic în specialitatea epidemiologie, drept pentru care se va relua procedura de organizare și desfășurare a acestuia.

 

Secretar comisie concurs,