BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 • pentru postul de preot
 1. Prevederile Protocolului incheiat intre Ministerul Sănătății și Patriarhia Română, prin Hotărârea Sf.Sinod nr. 4562/ iunie 1995 și OMS nr.4/iunie 1995;
 2. Statutul pentru organizarea și funcțiorarea Bisericii Ortodoxe Române (art. 135- 139);

-prevederile referitoare la asistența religioasă în Biserica Ortodoxă Română;

 1. Standarde de calitate pentru îngrijirea paliativă la domiciliul, în unitățile cu paturi și ambulatoriu

-definitie si scop

-procesul de îngrijire

-domeniul spiritual

-starea terminala

-perioada de doliu

-principii etice

-cod de etică

 • pentru postul de psiholog

Tematica

 1. Deficienţele senzoriale de auz: etiologie, clasificare şi forme de manifestare.
 2. Deficienţele fizice şi neuro-loco-motorii: etiologie, clasificare şi forme de manifestare.
 3. Tulburările limbajului vorbit şi scris: etiologie şi clasificare.
 4. Consilierea psihologică: continut, principii şi diferenţe faţă de intervenţia terapeutică.
 5. Consilierea psihopedagogică şi integrarea şcolară a copiilor cu deficienţe de auz.
 6. Consilierea psihopedagogică şi integrarea şcolară a copiilor cu deficienţe fizice şi neuro-loco-motorii.
 7. Metode, tehnici şi procedee specifice în corectarea tulburărilor de limbaj vorbit şi scris.
 8. Îngrijiri padefinitie si scop

       9.Domeniul psihologic şi psihiatric

       10.Starea terminală

       11.Perioada de doliu

       12.Principii etice

        13.Cod de etică

Bibliografie:

 1. A. Albu, C. (2000). Asistenţa psihopedagogică şi medicală a copilului deficient fizic. Iaşi: Editura Polirom.
 2. Cozma, T., Gherguţ, A. (2000). Introducere în problematica educaţiei integrate. Iaşi: Editura Spiru Haret.
 3. Dafinoiu, I. (2001). Elemente de psihoterapie integrativă. Iaşi: Editura Polirom.
 4. Dumitru, A. I. (2008). Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice şi sugestii practice. Iaşi: Editura Polirom.
 5. Gherguţ, A. (2006). Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale. Strategii diferenţiate şi incluzive în educaţie. Iaşi: Editura Polirom.
 6. Holdevici, I., Neacşu, V. (2006). Consiliere psihologică şi psihoterapie în situaţiile de criză, Editura Dual Tech, Bucureşti.
 7. Mititiuc, I. (1996). Probleme psihopedagogice la copilul cu tulburări de limbaj. Iaşi: Editura Ankarom.
 8. Mititiuc, I. (1999). Ghid practic pentru identificarea şi terapia tulburărilor de limbaj. Iaşi: Editura Cantes.
 9. Mititiuc, I., Purle, T. (2005). Incursiune în universul copiilor cu tulburări de limbaj. Iaşi: Editura PIM.
 10. Rusu, C. (coord.) (1997). Deficienţă, incapacitate, handicap. Bucureşti: Editura Pro-Humanitate.
 11. Stănică, I., Popa, M., Popovici, D. V., Rozarea, A., Musu, I. (1997). Psihopedagogia specială. Deficienţe senzoriale. Bucureşti: Editura Pro-Humanitate.
 12. Tucker, I., Powell, C. (1993). Copilul cu deficienţe de auz şi şcoala

     13.Standarde de calitate pentru îngrijirea paliativă la domiciliul, în unitățile cu paturi și ambulatoriu

 • pentru postul de kinetoterapeut

Bibliografie:

 1. Tudor Sbenghe, Kinetologie profilactica, terapeutica și de recuperare. Editura Medicala, Bucuresti, 1987.
 2. Tudor Sbenghe, Kinesiologie - Știința mișcării. Editura Medicala, Bucuresti 2008
 3. Constantin Florin Dragan, Liliana Padure, Metode și tehnici de kinetoterapie. Editura Națională, 2018
 4. Standarde de calitate pentru îngrijirea paliativă la domiciliul, în unitățile cu paturi și ambulatoriu

Tematica:

 1. Bilantul muscular – cotarea bilantului muscular
 2. Tehnici in kinetologie – clasificarea tehnicilor kinetologice
 3. Tehnici anakinetice – imobilizarea
 4. Tehnici anakinetice - posturarea
 5. Evaluarea mersului
 6. Obiective de baza in kinetologie – clasificare
 7. Stadii si obiective in boala Parkinson
 8. Stretchingul
 9. Evaluarea apraxiei
 10. Programul Wiliams
 11. Metoda Frankel
 12. Metoda Kabat
 13. Îngrijiri paliatve: definiție și scop
 14. Procesul de îngrijire

     15.Domeniul fizic

     16.Continuitatea în îngrijire

     17.Principii etice

      18.Cod de etică

 • pentru postul  de asistent medical generalist

Tematică

 1. Îngrijirea paliativă – definiţie, principii, echipa interdisciplinară în diferite tipuri de servicii.
 2. Evaluarea iniţială holistică, întocmirea planului de îngrijire şi monitorizarea pacientului în îngrijirea paliativă.
 3. Clasificarea şi evaluarea durerii. Scale specifice pentru evaluarea şi măsurarea durerii.
 4. Scala de analgezie OMS.
 5. Probleme respiratorii: dispneea, dispneea terminală, tusea, bronhoreea, pleurezia, respiraţia stertoroasă a pacientului în stare terminală – cauze, manifestări, măsuri generale pentru controlul acestor simptome.
 6. Probleme digestive: xerostomia, stomatita, candidoza orală, staza gastrică, greaţa şi vărsăturile, constipaţia, diareea, hematemeza şi melena - cauze, manifestări, măsuri generale pentru controlul acestor simptome.
 7. Escarele: definiţie, clasificare, principii de tratament, tipuri de pansamente utilizate, modalităţi de prevenţie.
 8. Probleme neuro – psihice: anxietatea, delirul, depresia, convulsiile - cauze, manifestări, măsuri generale pentru controlul acestora.
 9. Urgenţele specifice îngrijirii paliative: hemoragia, hipercalcemia, sindromul de compresiune medulară, sindromul de venă cavă superioară - cauze, manifestări, măsuri generale pentru controlul acestora.
 10. Starea terminală.
 11. Îngrijirea tegumentelor, a tumorilor exulcerate, a fistulelor şi a stomelor.
 12. Limfedemul – definiţie, clasificare, manifestări, principii de tratament non – farmacologic.
 13. Protocoale specifice îngrijirii paliative: transferul pacientului în pat, seringa automată, ascultarea activă, conspiraţia tăcerii, evaluarea spirituală, îngrijirea cavităţii orale, comunicarea veştilor neplăcute, nutriţia, baia pacientului, evaluarea durerii, sindromul de burn-out, prevenirea ulcerelor de decubit, investigarea nevoilor îngrijitorului, configurarea reţelei de sprijin a pacientului, evaluarea nivelului de conştientizare al pacientului privind boala sa, discuţii despre îngrijirea la sfârşitul vieţii (locaţia îngrijirii, tratament agresiv), managementul fazei terminale.
 14. Măsurarea şi supravegherea funcţiilor vitale.
 15. Reguli şi modalităţi de administrare a medicamentelor.
 16. Îngrijirea curentă şi supravegherea bolnavului.
 17. Contribuţia asistentului medical la explorarea bolnavului.
 18. Tehnica tratamentului
 19. Reechilibrarea hidro-electrolitică şi bilanţul hidric.
 20. Administrarea oxigenului.
 21. Șocul – definiţie, clasificare, manifestări, principii de tratament în urgenţă.
 22. Stările comatoase.

    23.Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 • ANEXA I,   CAPITOLUL II – pct.13
 • ANEXA III  Atribuţii în unităţile sanitare cu paturi , pct. I

    24.OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 • ANEXA 1 și 3

25.Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 • ANEXA 1

26.Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului - integral

Bibliografie

 1. ABC-ul Medicinei Paliative. Daniela Moşoiu. Ed.Lux Libris, 2012
 2. Comunicarea în cancer. Daniela Moşoiu, 2010
 3. Controlul simptomelor în cancerul avansat. Twycross Robert & Wilcock Andrew, trad. Corin Găsdoiu, Dr. Daniela Moşoiu, 2003
 4. Dileme etice la finalul vieţii. Beatrice Ioan, Vasile Astărăstoae -editori. Ed. Polirom, 2013
 5. Resurse educaţionale medicale şi lingvistice în îngrijirea paliativă. Resurse educaţionale create prin Programul Erasmus+ în cadrul proiectului „Cursuri online pe suport video în domeniul îngrijirii paliative și comunicării medicale”
 6. (Ref. Nr. 2014-1-RO01-KA203-002940); Ed:Ovidiu Petris, Anca Colibaba - Editura Gr.T.Popa, 2017, ISBN 978-606-544-478-2 7.
 7. Proceduri de practică pentru asistenții medicali generalisti, 2013
 8. Tehnica ingrijirii bolnavului – Carol Mozes editia a-VII-a, Ed. Med. 200
 9. Urgente medico-chrurgicale-Lucretia Titirca, Ed. Medicala, 2001 12. Ghidul National de Transfuzii 2007
 10. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 • ANEXA I,   CAPITOLUL II – pct.13
 • ANEXA III  Atribuţii în unităţile sanitare cu paturi , pct. I
 1. OMS nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
 • ANEXA 1 și 3
 1. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
 • ANEXA 1
 1. Legea nr.46/2003 Legea drepturilor pacientului – integral

14.Standarde de calitate pentru îngrijirea paliativă la domiciliul, în unitățile cu paturi și ambulatoriu

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

 1. a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care face candidatul la post incompatibil cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 7. g) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 8. Condiţii specifice:
 • pentru postul de preot

-diplomă de licență în specialitate

- curs de iniţiere în îngrijiri paliative de 2 săptămâni;

- 6 luni vechime în specialitate

 • pentru postul de psiholog practicant

-diplomă de licenţă în specialitate

-curs de iniţiere în îngrijiri paliative de 2 săptămâni;

-1 an experienţă ca psiholog stagiar

 • pentru postul de kinetoterapeut

-diplomă de licență în specialitate

- cursde introductiv de îngrijiri palliative

- 6 luni vechime în specialitate

 • pentru postul  de asistent medical generalist

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  (PL)                 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- 6 luni vechime ca asistent medical generalist

- curs de îngrijiri paliative aprofundat (de 6-8 săptămâni)

 

Documente necesare înscrierii

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului pentru care se solicită înscrieirea
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (50 lei pentru postul de îngrijitoare, spălătoreasă, muncitor necalificat, agent pază/paznic și 100 lei pentru postul de inginer II responsabil SSM și asistent medical generalist)

 1. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
 2. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale
 3. Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

10.05.2023 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

11.05.2023 ora 16ºº

Data limită pentru afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

12.05.2023 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

15.05.2023 ora 16ºº

Data limită a afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

16.05.2023 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

18.05.2023 ora 11ºº

Data limită pentru afișarea rezultatelor probei scrise

19.05.2023 ora 11ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

22.05.2023 ora 11ºº

Data limită pentru afișarea rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

23.05.2023 ora 11ºº

Data susţinerii probei practice / interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Data limită pentru afișarea rezutatelor probei practice/ interviului

În maxim o zi lucrătoare de la data susținerii probei practice/interviului

Data limită pentru depunerea conestațiilor pentru proba practiă/ interviu

În maxim o zi lucrătoare de la data afișării  rezutatelor probei practice/interviului

Data limită pentru afișarea rezultatelor conestațiilor pentru proba practiă/ interviu

În maxim o zi lucrătoare de la data depunerii contestațiilor pentru proba practică/interviu

Finalizarea cocursului/examenului

La expirarea tuturor termenelor prevăzute în calendarul desfășuării concursului/ examenului

 

Anexa nr.1

 

 

 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI                                               Aprobat manager,

Str. Mihai Eminescu nr.12,jud.Suceava,cod 725700

Cod  fiscal 4535414 TEL0230 375528 FAX0230371318

OPERATOR DATE CU CARACTER PERSONAL11555

E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Website:www.spitalvatradornei.ro

Nr___________din___________

 

 

Domnule manager,

 

   Funcţia solicitată:____________________________________________

    Data organizării concursului, proba scrisă şi/sau proba practică, după caz:

    _____________________________________________________________

    Numele şi prenumele candidatului:_________________________________

    Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la    

    concurs.):

    Adresa:_______________________________________________________

    E-mail:_______________________________________________________

    Telefon:______________________________________________________

    Persoane de contact pentru recomandări:

 

Numele şi prenumele

Instituţia

|  Funcţia

Numărul de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.

 

    Menţionez că am luat cunoştinţă de condiţiile de desfăşurare a concursului.

    Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                 |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul              |_|

 

    cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                 |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul              |_|

 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

                                        _

    Îmi exprim consimţământul                   |_|

                                        _

    Nu îmi exprim consimţământul                 |_|

 

    ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezentul formular.

    Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/mi s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. .

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 

    Data:________________

    Semnătura:___________