Nr. Crt.

CID IDENTIFICARE CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE CONCUREAZĂ

PUNCTAJ OBȚINUT

DOSAR ADMIS/RESPINS

1

2199

Farmacist șef

87,25 puncte

ADMIS