Nr. Crt.

CID IDENTIFICARE CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE CONCUREAZĂ

PUNCTAJ OBȚINUT PROBA PRACTICĂ ( C)

REZULTAT

1

2378

Farmacist

90 puncte

PROMOVAT