REZULTATE SELECȚIE DOSARE

Nr. Crt.

CID IDENTIFICARE CANDIDAT

POSTUL PENTRU CARE CONCUREAZĂ

DOSAR ADMIS/RESPINS

MOTIVUL RESPINGERII

1

2407

medic specialist boli infecțioase

ADMIS

-

2

2422

medic specialist epidemiolog

ADMIS

-

 

Pentru celelalte posturi nu a fost depus nici un dosar de înscriere.

 

Secretar comisie concurs