Calendarul desfăşurării concursului:

Data desfăşurării probei scrise

05.04.2023 ora 10ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

05.04.2023 ora 14ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

06.04.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

07.04.2023 ora 16ºº

Data desfășurării probei clinice/practice

10.04.2023 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor pentru proba clinică/ practică

10.04.2023 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba clinică/ practică

11.04.2023 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba clinică/ practică

12.04.2023 ora 16ºº

Data  afișării rezultatelor finale ale concursului

13.04.2023 ora 16ºº

 

 

 

Secretar comisie concurs