A N U N Ţ 

         În conformitate cu prevederile OMS nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi și respectând calendarul desfășurării concursului vă comunicăm faptul că până în data de 13.03.2023 ora 16ºº nu a fost depus nici un dosar pentru concursul din data de 04.04.2023 în vederea ocupării următoarelor posturi:

  • un post medic specialist în specialitatea neurologie – în cadrul Secției de Medicină Internă – Compartiment Neurologie cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea boli infecțioase – în cadrul Secției de Boli Infecțioase cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea medicină de urgență – în cadrul Compartimentului de Primii Urgențe cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)
  • un post medic specialist în specialitatea radiologie și imagistică medicală – în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală cu normă întreagă, perioadă determinate ( maxim 3 ani)

 

Secretar comisie